Konferencija

GDPR i zaštita podataka u
Crnoj Gori
Podgorica | 16. decembar 2019.
CentreVille Hotel & Experiences

Prijavite se i saznajte više o GDPR Regulativi, izazovima i rješenjima zaštite ličnih podataka

Neke od tema konferencije

Zakon o zaštiti podataka o ličnosti u Crnoj Gori i GDPR; Rizik neusaglašenosti sa Zakonom; Nove tehnologije i zaštita podataka; Sajber bezbijednost; Izazovi i rješenja zaštite podataka,...

KONFERENCIJA

Međunarodna konferencija pod nazivom “GDPR i zaštita podataka u Crnoj Gori“, održaće se 16.decembra 2019.godine u CentreVille Hotel & Experiences u Podgorici. Organizator konferencije je Pravni Fakultet, Univerzitet Crne Gore.

saznaj više

Kome je namijenjena?

Ukoliko je obavljanje vaše djelatnosti na bilo koji način povezano sa prikupljanjem, razmjenom, obradom ili situiranjem ličnih podataka, na vas se primjenjuju pravila o zaštiti podataka o ličnosti.

saznaj više

Šta je GDPR?

Opšta uredba EU o zaštiti podataka o ličnosti (GDPR – General Data Protection Regulation) predstavlja jedan od najznačajnijih međunarodnih akata u oblasti zaštite podataka o ličnosti, a njena primjena tiče se…

saznaj više
a

19

GOVORNIKA

a

6

PREDAVANJA

a

200

UČESNIKA

a

2

PANELA

GOVORNICI

Slušajte, saznajte, budite inspirisani

Majo Mićović

CEO, Sky Express

Prof. dr Dragan Prlja

Profesor, Pravni fakultet

Dennis Smith

Founder, Evolution Equity Partners

Ana Radonjić

CEO, Standardi i Rešenja

Elmar Eperiesi-Beck

CEO and Founder, Eperi

Dario Forte

CEO & Founder, DFLabs
Vidi sve govornike

Program konferencije

08:30 – 09:00 - Registracija učesnika

09:00-09:30 – Otvaranje
Prof. dr Aneta Spaić, Dekanka Pravnog fakulteta, Univerzitet Crne Gore
Mevludin Nuhodžić, Ministar unutrašnjih poslova, Vlada Crne Gore
Suzana Pribilović, Ministarka javne uprave, Vlada Crne Gore
Majo Mićović, CEO, Sky Express

09:30 – 10:00 – Predavanje
Zakon o zaštiti podataka o ličnosti u Crnoj Gori i GDPR – novine, razlike, očekivanja
Prof. dr Dragan Prlja, Pravni fakultet, Univerzitet Crne Gore

 

10:00 – 10:30 – Predavanje (ENG)
GDPR for lawyers
Dr. habil. Róbert SZUCHY, PhD, DPO of the Hungarian Bar Association


10:30 – 11:00 – Predavanje

Rizik neusaglašenosti sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti u Crnoj Gori
i risk management u pravu zaštite podataka
Andrej Diligenski, M.A.


11:00 – 11:15 –  PAUZA ZA KAFU

11:15 – 12:15 Panel br. 1 – Izazovi i rješenja zaštite ličnih podataka
Jakša Backović, Ministarstvo unutrašnjih poslova
Dušan Polović, Ministarstvo javne uprave
Dražen Radonjić, Ministarstvo pravde
Doc. dr Milena Žižić, DPO, Lovćen Osiguranje
Mihailo Gluščević, Direkcija za informaciono-komunikacione tehnologije, EPCG


12:15 – 12:45 – Predavanje

Standardizacija i metode usaglašavanja sa GDPR
Ana Radonjić, CEO, Standardi i Rešenja


12:45 – 13:15 – Predavanje

Nove tehnologije i zaštita podataka
Prof. dr Dražen Cerović, Pravni fakultet, Univerzitet Crne Gore


13:15 – 14:15 – PAUZA ZA RUČAK


14:15 – 16:15 Panel br. 2 – Uticaj GDPR na zaštitu digitalnih podataka u Evropi (ENG)

Dennis Smith, Founder, Evolution Equity Partners
Dario Forte, CEO, DFLabs
Elmar Eperiesi-Beck, CEO eperi
Vladimir Knežević, CEO, Oracle Adriatic Region
Christian Have, CTO, LogPoint
Majo Mićović, CEO, Sky Express

15:45 – 16:15 – Predavanje
Bezbednost i zaštita podataka u okviru datacentra

Nenad Aleksić, Senior Territory Manager Adriatics & Bulgaria, VMware


16:15 – 16:45 – Predavanje

Bezbijednost podataka u veoma osjetljivim okruženjima – Tiodor Jovović, CBO, Sky Express


16:45 – 17:00 Zaključci i zatvaranje Konferencije


17:00 – 19:30 Slobodno vreme

19:30 Gala večera

ORGANIZATORI I PARTNERI

ORGANIZATOR

GENERALNI SPONZOR