O KONFERENCIJI

O #GDPR2019 Konferenciji

Međunarodna konferencija pod nazivom “GDPR i zaštita podataka u Crnoj Gori“, održaće se 16.decembra 2019.godine u CentreVille Hotel & Experiences u Podgorici. Organizator konferencije je Pravni fakultet Univerziteta Crne Gore, a generalni sponzor događaja kompanija Sky Express d.o.o.

U poslovnim krugovima tema GDPR-a je u proteklih godinu dana postala broj jedan, što ne čudi, budući da je Opšta regulativa o zaštiti podataka o ličnosti – GDPR (General Data Protection Regulation) stupila na snagu 25. maja 2018. Crna Gora, kao zemlja kandidat za EU članstvo, ima obavezu da uskladi nacionalno zakonodavstvo sa pravom Evropske unije i kontinuirano radi na usaglašavanju nacionalne sa evropskom regulativom.

Dokle je taj proces stigao? Šta GDPR znači za građane Crne Gore, šta za privredu Crne Gore, da li i kakve obaveze nameće organima javne vlasti u Crnoj Gori? Da li naši građani mogu očekivati onaj nivo zaštite podataka o ličnosti koji imaju građani Evropske unije? Da li su kompanije u Crnoj Gori spremne za primjenu GDPR i s kakvim izazovima moraju da se nose?

Ovo su samo neka od aktuelnih pitanja na koja će učesnici konferencije pokušati da daju odgovor.

Cilj ove konferencije je da najširoj javnosti približi značaj GDPR-a i podigne svijest o tome kako će ovaj akt uticati na kompanije i pojedinca, ali i razne druge zainteresovane aktere, prvenstveno privredu i organe javne vlasti čija je obaveza da štite prava pojedinca.

Na konferenciji će se kroz interaktivna predavanja, panel diskusije i razmjenu iskustava podstaći dijalog između regulatornih tijela, državnih institucija, akademske javnosti, kao i predstavnika kompanija na koje se Opšta uredba primjenjuje, a ujedno ukazati i na izazove koje primjena GDPR-a donosi, u kojoj mjeri će to da utiče na poslovanje kompanija, ali i dati prijedloge mogućih rješenja.

Na Konferenciji će govoriti stručnjaci iz oblasti zaštite podataka o ličnosti, predstavnici Ministarstva Javne uprave, Ministarstva odbrane, Ministarstva unutrašnjih poslova, Privredne Komore Crne Gore, Agencije za zaštitu ličnih podataka u Crnoj Gori, kao i profesori Pravnog fakulteta i predstavnici uspješnih kompanija. Učešće na konferenciji će takođe uzeti neki od najznačajnijih internacionalnih stručnjaka u oblasti zaštite podataka o ličnosti.

Kome je konferencija namijenjena?

Ukoliko je obavljanje vaše djelatnosti na bilo koji način povezano sa prikupljanjem, razmjenom, obradom ili situiranjem ličnih podataka, na vas se primjenjuju pravila o zaštiti podataka o ličnosti. S obzirom da je Crna Gora kandidat za pristup u članstvo EU, to je obavezuje da svoje zakonodavstvo uskladi sa evropskim propisima. To dalje znači da će biti usvojen zakon veoma sličan Uredbi EU o GDPR , te će i javni i privatni sektor Crne Gore biti u obavezi da štiti lične podatke građana u skladu sa evropskim standardima. Budući da nepoštovanje ovih propisa nosi sa sobom visoke novčane kazne, jasna je neophodnost pravovremenog usaglašavanja poslovanja organizacija sa novom regulativom.

Konferencija je namijenjena menadžmentu svih kompanija koje na bilo koji način prikupljaju ili obrađuju podatke o ličnosti, vlasnicima kompanija, menadžerima prodaje i marketinga, HR i IT direktorima koji će biti prvi ešalon prilikom suočavanja sa Regulativom. Ovo je konferencija i za menadžment telekomunikacionih operatora, finansijskih institucija, zdravstvenih ustanova, distributivnih centara, javnih preduzeća, obrazovnih centara, ali i svim pojedincima koji žele da isprate odredbe koje regulišu oblast korporativne bezbijednosti.

Šta je GDPR?

Opšta uredba EU o zaštiti podataka o ličnosti (GDPR – General Data Protection Regulation) predstavlja jedan od najznačajnijih međunarodnih akata u oblasti zaštite podataka o ličnosti, a njena primjena tiče se i država koje nisu članice EU. Teritorijalno važenje ovog akta je prošireno, pa se Uredba primjenjuje i na podatke o ličnosti lica koja se nalaze u Evropskoj uniji, a koju obavlja rukovalac ili obrađivač podataka koji nema poslovno sjedište u Evropskoj uniji, ukoliko su aktivnosti povezane s nuđenjem roba i usluga licima u Evropskoj uniji ili praćenjem njihovog ponašanja dokle god se njihovo ponašanje odvija unutar Unije. To praktično znači da i privredna društva koja imaju poslovno sjedište u Crnoj Gori moraju da poštuju pravila Uredbe ukoliko obrađuju podatke o ličnosti lica u Evropskoj uniji. Početkom primjene GDPR-a mnogo toga će se promijeniti i unaprijediti u kontekstu zaštite jednog od osnovnih ljudskih prava – prava na zaštitu podataka o ličnosti.

U Crnoj Gori se već izvijesno vrijeme čeka na novi Zakon o zaštiti podataka o ličnosti, koji bi inkorporirao načela GDPR u domaći pravni okvir i tako uskladio ovu oblast sa EU standardima, što je od presudnog značaja za adekvatno ostvarivanje prava građana, ali i razvoj domaćih kompanija koje u svom poslovanju koriste podatke o ličnosti, jer se jedino na taj način obezbjeđuje pravna sigurnost.

Očekuje se oko 200 učesnika, a među njima:

Direktori kompanija

Top menadžeri

Stručnjaci za sajber bezbijednost iz Švajcarske, Italije i Srbije

Ovlaštene osobe za zaštitu podataka

Compliance menadžeri

Predstavnici državne administracije

Advokati

Risk Menadžeri

IT stručnjaci

Direktori marketinga

Predstavnici medija

Pravnici iz uspješnih kompanija

Konsultanti i analitičari itd.