Dušan Polović

GDPR 2019 / Dušan Polović

Dušan Polović

Generalni direktor Direktorata za elektronsku upravu i informatičku bezbjednost, Ministarstvo javne uprave

ABOUT